- 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl

O projekcie osiedla senioralnego

O projekcie

Innowacyjny, demonstracyjny obiekt w skali kraju — pierwszy przeznaczony do samodzielnego zamieszkania przez seniorów. Zapewnia nadzór nad ich bezpieczeństwem, stanem zdrowia, umożliwia zdalną komunikację z rodziną i znajomymi oraz wspiera tworzenie społeczności lokalnej.

Projekt oferuje unikalną usługę Independent Living, czyli połączenie cohousingu senioralnego angażującego seniorów z innowacyjnymi technologiami At-Home-Monitoring-Systems.

Jednym z celów projektu jest utworzenie w obiekcie pierwszej w Polsce strefy Blue Zone. Inspirując się koncepcją amerykańskiego badacza i pisarza, Dana Buettnera, gdzie długowieczność i zdrowy styl życia są priorytetami, dążymy do stworzenia otoczenia sprzyjającego długiemu i zdrowemu życiu. Obiekt Villa Zakątek to nie tylko miejsce do zamieszkania, to prawdziwa strefa, gdzie opieka, technologia i wspólnota współgrają dla dobra każdego mieszkańca, kształtując przyszłość opieki senioralnej w Polsce.

O inwestorze MSCG

Villa ZAKĄTEK to inwestycja lubelskiej spółki MSCG Sp. z o.o., która istnieje od 2009 roku. Firma od lat wspiera przedsiębiorców w realizacji projektów rozwojowych.

Projekt inwestora został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 — programu opracowanego przez PARP we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ambasadą Norwegii i norweską agencją ds. innowacji — Innovation Norway. W konkursie złożono łącznie 738 wniosków, z czego 101 wniosków na schemat „Technologie poprawiające jakość życia”. Wsparcie otrzymało 14 firm z Polski, w tym MSCG, która zajęła 2. miejsce.

Partner projektu

Firma NO ISOLATION jest norweskim start-upem założonym w 2015 r., którego misją jest tworzenie innowacyjnej technologii przeciwdziałającej samotności i wykluczeniu społecznemu.

We wrześniu 2018 r. spółka wdrożyła pierwszą wersję nowoczesnej technologii komunikacyjnej „KOMP”, której celem jest przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu osób starszych. Technologia, zarówno hardware, jak i software jest w całości jest produkowana w Norwegii. Rozwiązanie zostało uhonorowane nagrodą Smart Ageing Prize.

Współpraca pomiędzy MSCG i NO ISOLATION pozwoli na wdrożenie w obiekcie Villa Zakątek rozwiązania „KOMP”, dzięki któremu seniorzy w prosty i intuicyjny sposób będą otrzymywać zdjęcia, wiadomości oraz rozmawiać ze swoimi bliskimi.

Zobacz więcej: www.noisolation.com/no

Pozostali partnerzy projektu
Supported by a Grant from the people of Norway
MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia — Welfare and health technologies.