- 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Dotacje

MSCG Sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia – Welfare and health technologies.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi Independent Living (IL) wykorzystującej nowoczesne technologie, która wpłynie na poprawę jakości życia i będzie odpowiadać na potrzeby osób starszych. Cel zostanie zrealizowany poprzez wybudowanie obiektu dla seniorów, składającego się z 43 apartamentów senioralnych, gdzie wdrożona zostanie usługa Independent Living w oparciu o innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Beneficjent: MSCG Sp. z o.o.

Partner Projektu: NO ISOLATION AS

Adres: ul. Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

Strona www: www.noisolation.com/no

No Isolation jest norweskim start-upem założonym w 2015 r., którego misją jest tworzenie innowacyjnej technologii przeciwdziałającej samotności i wykluczeniu społecznemu. W 2016 r. firma uzyskała blisko 5 mln Euro finansowania od inwestorów zewnętrznych na rozwój działalności i opracowanie nowatorskich technologii. We wrześniu 2016 r. spółka wdrożyła na rynek swój pierwszy produkt — robota AV1 zapewniającego teleobecność dziecka w klasie w trakcie jego nieobecności. W 2017 r. spółka otrzymała grant oraz bardzo wysoką ocenę Komisji Europejskiej (high quality project) w ramach Programu Seal of Excellence, Horyzont 2020 na opracowanie jednoprzyciskowego urządzenia do komunikacji dla osób starszych. We wrześniu 2018 r. spółka wdrożyła pierwszą wersję nowoczesnej technologii komunikacyjnej „KOMP”, której celem jest przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu osób starszych. Technologia, zarówno hardware, jak i software, jest własnością NO ISOLATION i w całości jest produkowana w Norwegii. Dzięki technologii KOMP seniorzy w prosty i intuicyjny sposób mogą otrzymywać zdjęcia, wiadomości oraz rozmawiać ze swoimi bliskimi. Rozwiązanie zostało uhonorowane nagrodą Smart Ageing Prize. Celem spółki jest dalszy rozwój i wdrażanie technologii zapewniającej zdalny kontakt osób starszych z rodziną, przyjaciółki i wnukami.

Wartość projektu: 14 900.794,11 zł

Dofinansowanie: 1 963 971,07 EUR

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

norwaygrants.org, eeagrants.org

Supported by a Grant from the people of Norway
MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia — Welfare and health technologies.