- 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
VILLA ZAKĄTEK OFICJALNIE OTWARTA

Miło nam poinformować, że 14 lutego odbyła się uroczysta konferencja otwarcia Villi Zakątek – pierwszego obiektu cohousingowego dla seniorów w Polsce. To wyjątkowe miejsce, które integruje koncepcję życia wspólnotowego z prywatnością życia seniorów w komfortowych apartamentach.

Cohousing to innowacyjny model mieszkaniowy, który promuje aktywność społeczną, samodzielność i wzajemne wsparcie. Villa Zakątek została stworzona z myślą o zapewnieniu komfortowego i bezpiecznego środowiska dla osób starszych, w którym jednocześnie mogą cieszyć się niezależnością i relacjami społecznymi.

Po oficjalnym otwarciu i symbolicznym przecięciu wstęgi zaprosiliśmy naszych gości na krótką prezentację, w której Pani Prezes Magdalena Sobczak – Solarska przedstawiła wyzwania, przed jakimi stoimy jako starzejące się społeczeństwo, model działania Villi Zakątek oraz cele, jakie przyświecają projektowi i priorytety na najbliższy czas.

Głos zabrała również Pani Doktor Magdalena Naja – Wiśniewska – konsultant wojewódzka ds. geriatrii, potwierdzając, że samotność jest największą bolączką osób starszych. Villa Zakątek przeciwdziała temu problemowi stawiając sobie za cel stworzenie wspólnoty, w której mieszkańcy będą mogli nawiązać relacje i korzystać z wzajemnego wsparcia. Badania potwierdzają, że jest to ważne w kontekście ogólnej jakości życia: silne więzi społeczne, poczucie przynależności i celu wpływa bezpośrednio na stan zdrowia i długość życia.

Krótką prezentację przedstawiła również Pani Paulina Braun – autorka projektu Dancing Międzypokoleniowy. Dancing Międzypokoleniowy to projekt skierowany do seniorów, którego głównym celem jest przełamywanie stereotypów związanych ze starością, walka z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek oraz łączenie pokoleń. Projekt obejmuje organizację klubowych imprez, gdzie seniorzy mogą spotkać się i integrować z młodszym pokoleniem. Ideą projektu jest nauczanie tolerancji oraz inspirowanie do rozwijania pasji i celebrowania życia. Zgodnie z zapowiedzią pani prezes i autorki projektu wydarzenia jakie będą organizowane w partnerstwie z Villą Zakątek otworzą również przed seniorami w Lublinie nowe możliwości i podniosą jakość ich życia.

Kolejnym punktem programu była tzw. Villa Tour, podczas której organizatorzy otwarcia oprowadzili gości, prezentując apartamenty oraz miejsca do wspólnej integracji.

Zwieńczeniem wydarzenia była konferencja prasowa oraz specjalnie na tę okazję przygotowany poczęstunek.

Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością sprawili, że wydarzenie stało się jeszcze bardziej podniosłe. Zachęcamy do obserwacji naszych profili, ponieważ Villa Zakątek będzie miejscem pełnym dobrej energii i aktywności, którymi będziemy się z Państwem dzielić. Już lada moment, bo z dniem 1 marca powitamy pierwszych mieszkańców i rozpoczniemy całkowicie nową historię, w której udowodnimy, że jesień życia może być wyjątkowa, kolorowa i radosna.

Villa Zakątek to więcej niż miejsce do życia – to wspólnota, która wspiera, inspiruje i motywuje do aktywnego i szczęśliwego życia na każdym etapie dojrzałego życia.

Supported by a Grant from the people of Norway
MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia — Welfare and health technologies.