- 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Stan realizacji inwestycji

Szanowni Państwo,

informujemy, że aktualnie w Villi Zakątek trwają prace wykończeniowe zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Zakończenie prac planowane jest na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

W kwietniu planowane jest również spotkanie w Oslo partnerów projektu MSCG Sp. z o.o. oraz NO Isolation w celu omówienia rozwoju funkcjonalności oraz dostosowania nowoczesnej technologii komunikacyjnej „KOMP” do potrzeb polskiego rynku.

W  czerwcu planowane jest rozpoczęcie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących wdrożenia usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej oraz aktualności związanych z samym przedsięwzięciem oraz monitorowaniem postępu prac.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z aktualnego stanu realizacji inwestycji:

 

Supported by a Grant from the people of Norway
MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia — Welfare and health technologies.