- 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Konferencja prasowa otwierająca projekt

Informujemy, iż 23.11.2021 roku odbyła się konferencja prasowa otwierająca projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych”. Celem wydarzenia było poinformowanie o realizacji inwestycji, partnerstwie w ramach projektu oraz współfinansowaniu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Przestawiono główne założenia projektu, cele oraz korzyści, jakie przyniesie jego realizacja dla społeczności lokalnej. Udzielano odpowiedzi na zadawane przez media pytania.

Ponadto, zaprezentowano nową dedykowaną stronę internetową villazakatek.pl, na której będzie można śledzić informacje o przedsięwzięciu, aktualności oraz monitorować postępy prac.

 

Supported by a Grant from the people of Norway
MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia — Welfare and health technologies.