- 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Nasz inwestor beneficjentem programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”

Z przyjemnością informujemy, iż 8 czerwca 2021 roku firma MSCG, jako beneficjent programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w ramach Funduszy Norweskich uroczyście podpisała w siedzibie PARP umowę o dofinansowanie na projekt dotyczący wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi Independent Living. W ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” złożono 738 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia ponad 1,2 mld złotych, z czego 101 wniosków na schemat „Technologie poprawiające jakość życia”. W ramach konkursu wsparcie otrzymało 14 firm z Polski, w tym MSCG, która zajęła 2 miejsce na liście rankingowej.

W ramach projektu zaplanowano współpracę z partnerem norweskim w zakresie wdrożenia i rozwoju technologii zapewniającej prostą, zdalną komunikację osobom starszym z młodszym pokoleniem. Projekt łączy koncepcję cohousingu senioralnego z innowacyjnymi technologiami At-Home-Monitoring-Systems takimi jak inteligentny system automatycznego, bezinwazyjnego monitorowania stanu zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych oraz monitorowania zagrożeń.

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program wspierania rozwoju przedsiębiorstw, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To jeden z dwunastu programów opracowanych i finansowanych w ramach funduszy norweskich i Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce.

Informacje prasowe

Supported by a Grant from the people of Norway
MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia — Welfare and health technologies.