- 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
5 innowacyjnych technologii, które zostaną wdrożone w obiekcie

W obiekcie wdrożonych zostanie 5 innowacyjnych technologii:

1. SMART HEALTH & SAFETY SUPERVISION (H&S) — system automatycznego monitorowania stanu zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych

System pozwoli na automatyczne, nieinwazyjne rozpoznawanie rodzaju ruchu i zdarzeń z nim związanych, a dzięki precyzyjnej analizie temperatury w analizowanej przestrzeni umożliwi monitorowanie stanu zdrowia. Sensor ruchu oparty o obrazowanie IR wykryje najważniejsze rodzaje zdarzeń związane z ruchem człowieka tj. upadek, bezruch, a także precyzyjne określi temperaturę ciała. Na tej podstawie pozwoli określić, czy osoba śpi, czy uległa upadkowi, a także czy temperatura ciała jednostki nie wzrosła do poziomu chorobowego.

Informacje te będą automatycznie przetwarzane przez system, który na ich podstawie generuje definiowane akcje tj. włączanie sygnałów dźwiękowo-wizualnych w budynku, wysyłanie powiadomień na urządzenia mobilne członków rodziny, zwalnianie zamków elektronicznych umożliwiających dostanie się do osoby wymagającej pomocy. System umożliwi zarówno aktywne (świadome) wezwanie pomocy poprzez wciśnięcie przycisku pomocy oraz pasywne- detekcja sytuacji zagrożenia życia/bezpieczeństwa przez system np. wykrycie upadku, bezruchu, wysokiej temperatury.

Należy podkreślić, iż jest to pierwsze zastosowanie takiej technologii w obiekcie senioralnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańców, bez naruszania prywatności.

2. SMART LIVING (smart Lock — zamki biometryczne)

W obiekcie zostaną zainstalowane zamki biometryczne na odcisk palca, dzięki czemu seniorzy nie będą potrzebowali kluczy aby dostać się do apartamentów. Zapewni to wysoki poziom wygody i bezpieczeństwa. W sytuacji detekcji zagrożenia bezpieczeństwa, zamek elektroniczny zostanie zwolniony, umożliwiając sąsiadom lub rodzinie wejście do pomieszczenia, w którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy. Układ linii papilarnych nie zmienia się wraz z wiekiem, jest niepowtarzalny i nieusuwalny. System analizuje zeskanowany przez czytnik obraz palca – ułożenie i nachylenie linii papilarnych. Wyszukuje na nich punkty charakterystyczne, na podstawie których generuje algorytm, który jest porównywany z danymi w bazie.

Wykorzystanie czujnika biometrycznego pozwala na poprawę komfortu użytkowania lokali dzięki wykorzystaniu czytników linii papilarnych do otwierania drzwi oraz ich zdalne otwarcie przy pomocy telefonu. Wpływa również na poprawę bezpieczeństwa dzięki możliwości awaryjnego otwarcia w przypadku wykrycia zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców.

3. SMART HOME — system inteligentnego sterowania światłem i ciepłem

System automatyki budynkowej umożliwi inteligentne sterowanie światłem i ciepłem poprzez:

  • czujniki zmierzchu – automatyczne zapalanie oświetlenia przy wejściu do obiektu/apartamentu po zmroku. Automatyczne podświetlanie ścieżki dojścia do łazienki po zmroku (światło niewybudzające, podświetlające drogę),
  • inteligentne sterowanie ciepłem, zdefiniowanie wartości docelowych temperatur w pomieszczeniu dla dnia i nocy, jak również zdefiniowanie optymalnych temperatur w pomieszczeniach, w których przebywają/nie przebywają osoby,
  • możliwość sterowania temperaturą i oświetleniem również z poziomu panelu i/lub aplikacji, indywidualne ustawienia dla poszczególnych pomieszczeń/apartamentów,
  • możliwość włączania/wyłączania oświetlenia w apartamencie za pomocą jednego przycisku,
  • definiowanie dowolnych harmonogramów temperatury w apartamencie w zależności od pory dnia, przy uwzględnieniu automatycznego zmniejszenia poziomu temperatury po wykryciu nieobecności domowników oraz zwiększenia w przypadku obecności. System umożliwi ustawienie optymalnej (indywidualnej) temperatury w trakcie snu i po przebudzeniu.

4. SAFE HOME — system monitorowania zagrożeń obejmujący czujniki dymu, zalania, system alarmowy, wideodomofony

W trosce o bezpieczeństwo w obiekcie zainstalowane będą czujniki dymu, zalania, wideodomofony oraz system alarmowy. Czujniki będą monitorowały sytuacje zagrożeń, a w razie załączenia alarmu spowodowanego np. zadymieniem lub zalaniem, uruchomi sygnał wizualno-dźwiękowy w obiekcie oraz wyśle powiadomienia do członków rodziny i/lub stacji monitorowania, co umożliwi szybką i sprawną interwencję osób trzecich na wykryte zagrożenia.

5. KOMP — system przeciwdziałania samotności i izolacji społecznej poprzez zapewnienie łatwego kontaktu z rodziną i znajomymi

Technologia zaprojektowana przez innowacyjną firmę norweską we współpracy z seniorami oraz Norweskim Towarzystwem Onkologicznym. Przeprowadzone w 2017r. badania wśród seniorów wskazywały, że przy projektowaniu nowej technologii należy wziąć pod uwagę to, że wzrok, słuch i zdolność uczenia się nowych interakcji z technologiami stanowią istotne ograniczenie dla osób starszych. Jednocześnie jednym z największych problemów wskazywanych przez seniorów jest samotność i brak kontaktów z rodziną i wnukami. Alternatywne rozwiązania takie jak komunikatory internetowe są zbyt skomplikowane dla większości seniorów. Dlatego No Isolation od podstaw zaprojektowało intuicyjne urządzenie przeznaczone do komunikacji seniora z bliskimi. W chwili obecnej technologia KOMP to jedyna technologia na świecie, która została zaprojektowana we współpracy z seniorami (w tym osobami 80+ z typowymi trudnościami jak niedosłuch, problemy z widzeniem, niepełnosprawność) i której obsługa nie wymaga żadnego przygotowania technologicznego (urządzenie ma 1 przycisk włączający, duży ekran na którym senior może oglądać przesłane zdjęcia lub odbierać wideo-połączenia od swoich bliskich). Celem technologii jest przeciwdziałanie wykluczeniu i samotności. W ocenie użytkowników technologii: 90% użytkowników i członków rodziny potwierdziło, że rozwiązanie wpłynęło na utrzymywanie bieżącego kontaktu poprzez wymianę informacji i zdjęć, 83% członków rodziny potwierdziło, że stosowanie technologii KOMP poprawiło jakość spotkań z seniorami (m.in. więcej tematów do rozmowy), 90% seniorów oceniło technologię jako prostą w użyciu.

Na rynku polskim nie ma obecnie tego typu obiektu oferującego taki zakres usługi świadczonej w oparciu o innowacyjne technologie poprawiające jakość i bezpieczeństwo seniorów. Innowacja polega na unikalnym połączeniu koncepcji cohousingu, angażującego seniorów z technologiami At-Home-Monitoring Systems.

Supported by a Grant from the people of Norway
MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia — Welfare and health technologies.