Koniec ważnego etapu inwestycji

W czerwcu zakończyliśmy ważny etap naszej inwestycji. Wynikiem pozytywnym zakończyły się kontrole naszego nowo wybudowanego obiektu i uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynku.

Uważamy, że rzetelne i profesjonalne firmy należy chwalić i promować, dlatego publicznie chcemy podziękować generalnemu wykonawcy – firmie Wamaco Sp. z o.o. Usługi instalacyjne, przemysłowe i sanitarne oraz podwykonawcom: firmie Walted oraz Eleenergia Sp. z o.o. za bardzo dobrą organizację i współpracę.

Szczególne podziękowania kierujemy do kierownika budowy Pana Łukasza oraz naszego niezastąpionego inspektora nadzoru Tomasza Wójcika – za profesjonalizm, wiedzę i ogromne zaangażowanie.

Druga połowa roku to czas, który poświęcimy na umeblowanie i wyposażenie pomieszczeń, rekrutację personelu i uruchomienie oferty Villi Zakątek.

Będziemy informować o dalszych postępach w tym zakresie.

 

 

 

Udostępnij