Obiekt

Villa Zakątek - sala warsztatowa
Celem realizowanym w Villi Zakątek jest eliminacja problemów i zaspokojenie kluczowych potrzeb osób starszych poprzez:
  • zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do potrzeb seniorów obiektu umożliwiającego samodzielne zamieszkanie w komfortowych apartamentach,
  • monitorowanie bezpieczeństwa i stanu zdrowia dzięki zastosowaniu innowacyjnych, bezinwazyjnych technologii zapewniających szybką reakcję sąsiadów, rodziny, koordynatora obiektu na sytuacje zagrożenia życia takie jak: udar, zawał, upadek, zasłabnięcie, ale również gorączka, przeziębienie,
  • przeciwdziałanie samotności — poprzez technologię KOMP — ułatwiającą łatwe, zdalne komunikowanie się rodziną i znajomymi oraz pakiet zajęć integracyjnych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu — poprzez aktywizację w realizowane w obiekcie projekty prospołeczne,
  • dbanie o stan zdrowia — zajęcia fitness, rehabilitacja, nordic walking.
W obiekcie Villa Zakątek realizowane są potrzeby seniorów:
  • potrzeba niezależności i samodzielnego zamieszkania w obiekcie dostosowanym do potrzeb seniorów,
  • potrzeba bezpieczeństwa – obawa przed brakiem pomocy w sytuacji nagłej choroby czy upadku,
  • potrzeba przynależności do grupy, sąsiedztwo — brak zaspokojenia potrzeb może wywoływać uczucie osamotnienia oraz prowadzić do depresji,
  • potrzeba szacunku, uznania i przydatności,
  • potrzeba wykorzystywania czasu wolnego w satysfakcjonujący i aktywny sposób.
Villa Zakątek - Nowoczesne technologie w obiekcie

Oferowana w Villi Zakątek usługa zakwaterowania Independent Living zakłada szerokie użycie technologii monitorujących i wspierających bezpieczeństwo seniorów (At-Home Monitoring Systems). Te inteligentne systemy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wysyłają powiadomienie o zdarzeniu do osób zdefiniowanych do kontaktu (sąsiad, rodzina, koordynator obiektu, lekarz), pozwalają szybciej zareagować obsłudze i zapewniają wysoki poziom komfortu seniorom.

Więcej informacji we wpisie „5 innowacyjnych technologii, które zostaną wdrożone w obiekcie”.

Smart
living

Zastosowanie wygodnych zamków biometrycznych na odcisk palca.

Smart
home

System inteligentnego sterownia światłem i ciepłem.

Safe
home

System monitorowania zagrożeń obejmujący czujniki dymu, zalania, system alarmowy, wideodomofony.

KOMP

System przeciwdziałania samotności i izolacji społecznej poprzez zapewnienie łatwego kontaktu z rodziną i znajomymi

Opaski
senioralne

Umożliwiają kontrolowanie podstawowych parametrów zdrowotnych oraz alarmują o nagłych zdarzeniach osoby podane do kontaktu.