- 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Koniec ważnego etapu inwestycji

W czerwcu zakończyliśmy ważny etap naszej inwestycji. Wynikiem pozytywnym zakończyły się kontrole naszego nowo wybudowanego obiektu i uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynku.

Uważamy, że rzetelne i profesjonalne firmy należy chwalić i promować, dlatego publicznie chcemy podziękować generalnemu wykonawcy – firmie Wamaco Sp. z o.o. Usługi instalacyjne, przemysłowe i sanitarne oraz podwykonawcom: firmie Walted oraz Eleenergia Sp. z o.o. za bardzo dobrą organizację i współpracę.

Szczególne podziękowania kierujemy do kierownika budowy Pana Łukasza oraz naszego niezastąpionego inspektora nadzoru Tomasza Wójcika – za profesjonalizm, wiedzę i ogromne zaangażowanie.

Druga połowa roku to czas, który poświęcimy na umeblowanie i wyposażenie pomieszczeń, rekrutację personelu i uruchomienie oferty Villi Zakątek.

Będziemy informować o dalszych postępach w tym zakresie.


Supported by a Grant from the people of Norway
MSCG Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, Działanie 19.1: Nowe Produkty i Inwestycje, Poddziałanie 19.1.3: Technologie poprawiające jakość życia — Welfare and health technologies.